AVONMORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000266834
NIP
5252377155
REGON
140630280

Podsumowanie

aktywa
37,4 mln
przychód
3,1 mln
zysk
1,8 mln
wartość firmy
34,8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
BOKSERSKA, 71
Kod pocztowy
02-690
Rejestracja
2006-10-31
Rozpoczęcie działalności
2006-07-26
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Avonmore osiągnęła 3 100 867 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 071 450 zł. Pozostałe przychody to 29 417 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 242 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 829 450 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -145 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 100 867 zł w 2022 roku.
• 4 293 544 zł w 2021 roku.
• 6 728 614 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -214 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 829 450 zł w 2022 roku.
• 2 994 856 zł w 2021 roku.
• -558 410 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Avonmore wynosi 34 782 661 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 651 301 zł a 135 453 945 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 817 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 782 661 zł w 2022 roku.
• 38 867 312 zł w 2021 roku.
• 26 265 128 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Avonmore wyniosła 37 438 089 zł.
a
ktywa trwałe to 29 317 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 121 089 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 438 089 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 863 486 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 574 602 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 730 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 438 089 zł w 2022 roku.
• 35 656 299 zł w 2021 roku.
• 32 557 617 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Avonmore wyniosły 3 574 602 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 438 089 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 968 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 574 602 zł w 2022 roku
• 3 622 263 zł w 2021 roku
• 3 518 437 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Avonmore wykazała przychody na poziomie 3 100 867 zł.
Organizacja zarobiła 1 840 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 186 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 829 450 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2237 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 186 zł w 2022 roku
• 8065 zł w 2021 roku
• 3 191 357 zł w 2020 roku

Organizacja Avonmore wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Delaney John Bosco posiada 990 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 14.02.2007 jest Delaney John Bosco kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2006 do 14.02.2007 był My Legal Solutions kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do AVONMORE