SOLAR ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000868606
NIP
9261685102
REGON
387457550

Podsumowanie

aktywa
5,6 mld
przychód
23,9 mld
zysk
1,1 mld
wartość firmy
21 mld
Podstawowe info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
KROSNO ODRZAŃSKIE
Adres
UL. PIASTÓW, 10 M
Kod pocztowy
66-600
Rejestracja
2020-11-06
Rozpoczęcie działalności
2020-11-06
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.solar-energia.pl
Email
pwankowicz@solar-energia.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW ODPOWIADAJĄCYCH BEZ OGRANICZEŃ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, CO OBEJMUJE WSZELKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Solar energia osiągnęła 23 924 240 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 881 919 000 zł. Pozostałe przychody to 42 321 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 742 142 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 139 777 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 924 240 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 924 240 000 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 139 777 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 139 777 000 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solar energia wynosi 20 975 453 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 466 851 750 zł a 59 810 600 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 975 453 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 975 453 083 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Solar energia wyniosła 5 580 227 000 zł.
a
ktywa trwałe to 905 183 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 675 044 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 580 227 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 622 469 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 957 758 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 580 227 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 580 227 000 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 183%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 183.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Solar energia wyniosły 4 957 758 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 580 227 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 957 758 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 957 758 000 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Solar energia wykazała przychody na poziomie 23 924 240 000 zł.
Organizacja zarobiła 1 151 499 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 722 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 139 777 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 722 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 722 000 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Solar energia wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 60%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 60%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki