SONGEA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000371240
NIP
5272642962
REGON
142694231

Brak dostępnych raportów KRS

Podsumowanie

aktywa
b.d.
przychód
b.d.
zysk
b.d.
wartość firmy
b.d.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Rejestracja
2010-11-24
Rozpoczęcie działalności
2010-11-24
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
Postępowanie likwidacyjne
Tak
Branże
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Reklama Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z oprogramowaniem Roboty związane z budową mostów i tuneli Leasing finansowy Działalność holdingów finansowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność wspomagająca edukację Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Badanie rynku i opinii publicznej Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność portali internetowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wydawnicza Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Roboty związane z budową dróg i autostrad Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Shafique Mohammed posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.