VILAR INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000369189
NIP
5272640934
REGON
142652907

Brak dostępnych raportów KRS

Podsumowanie

aktywa
b.d.
przychód
b.d.
zysk
b.d.
wartość firmy
b.d.
Podstawowe info
Rejestracja
2010-10-29
Rozpoczęcie działalności
2011-01-01
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
Branże
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność wspomagająca edukację Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty związane z budową mostów i tuneli Działalność portali internetowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wydawnicza Badanie rynku i opinii publicznej Reklama Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową dróg i autostrad Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Leasing finansowy Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność holdingów finansowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Cloud John Thomas posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.