MEZINO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000354411
NIP
5272626466
REGON
142358533

Brak dostępnych raportów KRS

Podsumowanie

aktywa
b.d.
przychód
b.d.
zysk
b.d.
wartość firmy
b.d.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
NOWOGRODZKA, 47A
Kod pocztowy
00-695
Kapitał zakładowy
157650,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
Postępowanie likwidacyjne
Tak
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową mostów i tuneli Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Badanie rynku i opinii publicznej Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową dróg i autostrad Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Działalność portali internetowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność holdingów finansowych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wydawnicza Leasing finansowy Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Reklama Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność wspomagająca edukację

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Avestus Real Estate posiada 3153 udziałów, które stanowią 100% firmy.