CAMAREIRA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000338218
NIP
5272611826
REGON
142028847

Brak dostępnych raportów KRS

Podsumowanie

aktywa
b.d.
przychód
b.d.
zysk
b.d.
wartość firmy
b.d.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
AL. JEROZOLIMSKIE, 56C
Kod pocztowy
00-803
Rejestracja
2009-09-29
Rozpoczęcie działalności
2009-10-01
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
Postępowanie likwidacyjne
Tak
Branże
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność portali internetowych Badanie rynku i opinii publicznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wydawnicza Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność holdingów finansowych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Działalność wspomagająca edukację Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe formy udzielania kredytów Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Leasing finansowy Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Reklama Roboty związane z budową mostów i tuneli Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową dróg i autostrad Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Vistra Shelf Companies posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.