KEILA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000308085
NIP
5272575102
REGON
141437584

Brak dostępnych raportów KRS

Podsumowanie

aktywa
b.d.
przychód
b.d.
zysk
b.d.
wartość firmy
b.d.
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
PLAC ANDERSA, 5
Kod pocztowy
61-894
Kapitał zakładowy
3408000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
Branże
Roboty związane z budową mostów i tuneli Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Działalność związana z oprogramowaniem Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Reklama Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność holdingów finansowych Pozostała działalność wydawnicza Leasing finansowy Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową dróg i autostrad Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Badanie rynku i opinii publicznej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność wspomagająca edukację Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Selp (poland Anf Czech Republic) S.a R.l. posiada 6816 udziałów, które stanowią 100% firmy.