PANANET COMMUNICATION SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000308075
NIP
5272575125
REGON
141437578

Brak dostępnych raportów KRS

Podsumowanie

aktywa
b.d.
przychód
b.d.
zysk
b.d.
wartość firmy
b.d.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
AL. JEROZOLIMSKIE, 56C
Kod pocztowy
00-803
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
Postępowanie likwidacyjne
Tak
Branże
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Leasing finansowy Roboty związane z budową mostów i tuneli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty związane z budową dróg i autostrad Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność holdingów finansowych Reklama Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostała działalność wydawnicza Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność wspomagająca edukację Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność portali internetowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Badanie rynku i opinii publicznej Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Radice Giorgio posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.