NILAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000307758
NIP
5272575183
REGON
141435042

Brak dostępnych raportów KRS

Podsumowanie

aktywa
b.d.
przychód
b.d.
zysk
b.d.
wartość firmy
b.d.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
AL. JEROZOLIMSKIE, 56C
Kod pocztowy
00-803
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
Postępowanie likwidacyjne
Tak
Branże
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność holdingów finansowych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność portali internetowych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostała działalność wydawnicza Leasing finansowy Działalność związana z oprogramowaniem Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Reklama Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność wspomagająca edukację Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Roboty związane z budową mostów i tuneli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Roboty związane z budową dróg i autostrad Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Vistra Shelf Companies posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.