VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA KRS
0000082578
NIP
9521000409
REGON
011382310

Podsumowanie

aktywa
149 mln
przychód
245,2 mln
zysk
371 tys.
wartość firmy
188 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ROSICZKI, 5
Kod pocztowy
04-988
Rejestracja
2002-01-17
Rozpoczęcie działalności
1996-01-19
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
Branże
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja sprzętu sportowego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Reklama Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Badanie rynku i opinii publicznej Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja gier i zabawek Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków PRODUKCJA MEBLI Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Venezia oganowska nachiło osiągnęła 245 156 572 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 245 153 523 zł. Pozostałe przychody to 3049 zł.
Całkowite koszty wyniosły 244 783 013 zł.
Zysk netto wyniósł 370 509 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -7 750 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 245 156 572 zł w 2021 roku.
• 205 591 191 zł w 2020 roku.
• 278 672 315 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 125 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 370 509 zł w 2021 roku.
• -31 318 304 zł w 2020 roku.
• 9 700 119 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Venezia oganowska nachiło wynosi 188 027 432 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 705 093 zł a 612 891 429 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -15 012 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 188 027 432 zł w 2021 roku.
• 160 939 673 zł w 2020 roku.
• 274 865 830 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Venezia oganowska nachiło wyniosła 149 041 666 zł.
a
ktywa trwałe to 37 662 680 zł.
a
ktywa obrotowe to 111 378 986 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 149 041 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 810 241 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 118 231 426 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 283 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 149 041 666 zł w 2021 roku.
• 147 260 903 zł w 2020 roku.
• 142 567 461 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Venezia oganowska nachiło wyniosły 118 231 426 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 149 041 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 409 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 118 231 426 zł w 2021 roku
• 115 422 398 zł w 2020 roku
• 75 522 378 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
• 53% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Venezia oganowska nachiło wykazała przychody na poziomie 245 156 572 zł.
Organizacja zarobiła 370 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 370 509 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Organizacja Venezia oganowska nachiło wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki