PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000040838
NIP
8220010022
REGON
710251913

Podsumowanie

aktywa
627,8 mln
przychód
1 mld
zysk
426 tys.
wartość firmy
1 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
MIŃSK MAZOWIECKI
Adres
KOLEJOWA, 28
Kod pocztowy
05-300
Rejestracja
2001-09-03
Rozpoczęcie działalności
1993-07-23
Kapitał zakładowy
211150,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SAMODZIELNIE DYREKTOR SPÓŁKI ORAZ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWE ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I JEDEN PROKURENT.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Przedsiębiorstwo budowy dróg i mostów osiągnęła 1 015 209 009 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 949 982 711 zł. Pozostałe przychody to 65 226 298 zł.
Całkowite koszty wyniosły 949 556 350 zł.
Zysk netto wyniósł 426 361 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 112 968 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 015 209 009 zł w 2022 roku.
• 1 137 325 693 zł w 2021 roku.
• 806 890 930 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3 344 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 426 361 zł w 2022 roku.
• -60 598 zł w 2021 roku.
• 4 821 095 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo budowy dróg i mostów wynosi 1 017 767 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 263 611 zł a 2 538 022 523 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 900 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 017 767 175 zł w 2022 roku.
• 1 137 325 693 zł w 2021 roku.
• 835 817 502 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo budowy dróg i mostów wyniosła 627 770 486 zł.
a
ktywa trwałe to 105 835 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 521 934 941 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 627 770 486 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 159 367 815 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 38 086 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 468 364 585 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 086 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 627 770 486 zł w 2022 roku.
• 528 833 179 zł w 2021 roku.
• 416 323 838 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 627 770 486 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Przedsiębiorstwo budowy dróg i mostów wykazała przychody na poziomie 1 015 209 009 zł.
Organizacja zarobiła 12 387 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 961 627 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 426 361 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 97% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 835 719 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 961 627 zł w 2022 roku
• 897 243 zł w 2021 roku
• 305 885 zł w 2020 roku

Organizacja Przedsiębiorstwo budowy dróg i mostów wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 2%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Dróżdż Janusz posiada 1686 udziałów, które stanowią 39.9% firmy.
Największym udziałowcem od 06.05.2020 jest Dróżdż Janusz kontrolujący 40% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.09.2015 do 06.05.2020 był Dróżdż Janusz kontrolując 38% udziałów.
W okresie od 21.08.2014 do 04.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Dróżdż Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 38%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW

Organizacja Numer KRS
1
0000086991
2
0000136052
3
0000171488
4
0000205484
5
0000288548
6
0000897571
7
0000904296
8
0000178865
9
0000029456
10
0000029566
11
0000348867
12
0000016854
13
0000054588
14
0000133056
15
0000092856
16
0000001731
17
0000368335
18
0000143803
19
0000785253
20
0000192105
21
0000359055
22
0000844147
23
0000116077
24
0000033117
25
0000018489
26
0000712440
27
0000001970
28
0000835204
29
0000024322
30
0000105537