STALEXPORT AUTOSTRADY SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000016854
NIP
6340134211
REGON
271936361

Podsumowanie

aktywa
1,5 mld
przychód
575,8 mln
zysk
116,2 mln
wartość firmy
1,4 mld
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
MYSŁOWICE
Adres
PIASKOWA, 20
Kod pocztowy
41-404
Rejestracja
2001-07-03
Rozpoczęcie działalności
1993-11-05
Kapitał zakładowy
185446517,25 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.stalexport-autostrady.pl
Email
info@stalexport-autostrady.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SAMODZIELNIE - PREZES ZARZĄDU-DYREKTOR GENERALNY, ŁĄCZNIE - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Postępowanie układowe
Tak
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: Stalexport Autostrady S.A. to firma odpowiedzialna za zarządzanie i użytkowanie ...
W skrócie
  • Zarządzanie autostradą A4 Katowice-Kraków
  • Wynajem biur w Katowicach
  • Nadzór spółek Grupy Kapitałowej

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Stalexport autostrady osiągnęła 575 792 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 517 688 000 zł. Pozostałe przychody to 58 104 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 401 522 000 zł.
Zysk netto wyniósł 116 166 000 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -39 230 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 575 792 000 zł w 2023 roku.
• 455 731 000 zł w 2022 roku.
• 366 268 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5 537 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 166 000 zł w 2023 roku.
• 85 669 000 zł w 2022 roku.
• 95 415 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalexport autostrady wynosi 1 416 972 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 568 446 750 zł a 3 031 716 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 673 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 416 972 083 zł w 2023 roku.
• 1 261 934 667 zł w 2022 roku.
• 1 225 102 917 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Stalexport autostrady wyniosła 1 543 403 000 zł.
a
ktywa trwałe to 868 672 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 674 731 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 543 403 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 757 929 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 785 474 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 770 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 543 403 000 zł w 2023 roku.
• 1 430 877 000 zł w 2022 roku.
• 1 350 353 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Stalexport autostrady wyniosły 785 474 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 543 403 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 198 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 785 474 000 zł w 2023 roku
• 610 293 000 zł w 2022 roku
• 551 334 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Stalexport autostrady wykazała przychody na poziomie 575 792 000 zł.
Brak danych

Organizacja Stalexport autostrady wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STALEXPORT AUTOSTRADY

Organizacja Numer KRS
1
0000430512
2
0000848591
3
0000102977
4
0000136726
5
0000675118
6
0000001731
7
0000892426
8
0000018489
9
0000054713
10
0000352462
11
0000043329
12
0000120888
13
0000152355
14
0000574006
15
0000904296
16
0000029566
17
0000001908
18
0000129764
19
0000204965
20
0000798809
21
0000143803
22
0000917748
23
0000873308
24
0000178865
25
0000195413
26
0000592399
27
0000088328
28
0000181220
29
0000045512
30
0000001764