Katalog firm KRS
Strona: 3

Szukaj firm po wskaźnikach finansowych

1 054 248 organizacji
Branże PKD i Województwa
Przychody i zyski
Całkowite przychody
Przychody operacyjne
Zysk operacyjny
Zysk netto
Podatek dochodowy
Bilans
Suma bilansowa
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Kapitał własny
Zobowiązania
Wskaźniki finansowe
ROA
ROE
Marża netto
Marża operacyjna
Wskaźnik zadłużenia
Podstawowe info
Kapitał zakładowy
Rok ostatniego sprawozdania
Estymowana wartość spółki
Rok wpisu do rejestru
Rok rozpoczęcia działalności
Oddział
Oddział zagraniczny