TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (31) SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI KRS
0000342137
NIP
5272615445
REGON
142120895

Brak dostępnych raportów KRS

Podsumowanie

aktywa
b.d.
przychód
b.d.
zysk
b.d.
wartość firmy
b.d.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
AL. JEROZOLIMSKIE, 56 C
Kod pocztowy
00-803
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA, ORGANEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA JEST ZARZĄD W SKŁADZIE: ALWYN JACOBUS DE LANGE - PREZES ZARZĄDU. KOMPLEMENTARIUSZ JEST REPREZENTOWANY PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.
Postępowanie likwidacyjne
Tak
Branże
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Działalność holdingów finansowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność portali internetowych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność wspomagająca edukację Pozostała działalność wydawnicza Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Reklama Leasing finansowy Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową dróg i autostrad Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową mostów i tuneli Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki