TERANTIUM INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000332318
NIP
5272606587
REGON
141914966

Brak dostępnych raportów KRS

Podsumowanie

aktywa
b.d.
przychód
b.d.
zysk
b.d.
wartość firmy
b.d.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
GRZYBOWSKA, 5A
Kod pocztowy
00-132
Kapitał zakładowy
1180500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
Branże
Reklama Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Badanie rynku i opinii publicznej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Działalność holdingów finansowych Roboty związane z budową mostów i tuneli Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową dróg i autostrad Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność wydawnicza Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Działalność wspomagająca edukację Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z oprogramowaniem Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Leasing finansowy Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Nive Ii S.a R.l. posiada 23166 udziałów, które stanowią 98.1% firmy.