BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000001764

NIP

5261003187

REGON

010732630

aktywa

1,6 mld

przychód

10 mld

zysk netto

746,1 mln

wartość firmy

10,8 mld

Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. SIEDMIOGRODZKA, 9
Kod pocztowy
01-204
Rejestracja
2001-02-28
Rozpoczęcie działalności
1994-08-22
Kapitał zakładowy
127650490,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
www.budimex.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1) PREZES ZARZĄDU-JEDNOOSOBOWO 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Podstawowe wyniki

Organizacja Budimex osiągnęła 9 991 458 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 842 973 000 zł. Pozostałe przychody to 148 485 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 096 908 000 zł.
Zysk netto wyniósł 746 065 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 402 624 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 991 458 000 zł w 2023 roku.
• 8 816 385 000 zł w 2022 roku.
• 8 009 885 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 796 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 746 065 000 zł w 2023 roku.
• 548 129 000 zł w 2022 roku.
• 986 454 000 zł w 2021 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Budimex wynosi 10 829 005 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 183 773 750 zł a 24 978 645 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 465 173 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 829 005 750 zł w 2023 roku.
• 9 044 697 250 zł w 2022 roku.
• 10 306 494 583 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Budimex wyniosła 0 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 578 365 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 578 365 000 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9 266 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 578 365 000 zł w 2023 roku.
• 7 387 208 000 zł w 2022 roku.
• 6 863 318 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 578 365 000 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -64 698 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 6 087 753 000 zł w 2022 roku
• 5 502 311 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Budimex wykazała przychody na poziomie 9 991 458 000 zł.
Brak danych

Wyniki na tle rynku

Organizacja Budimex wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 75.6%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.74 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje

Organizacja Numer KRS
1
0000638803
2
0000657410
3
0000815432
4
0000847407
5
0000500942
6
0000625854
7
0000163994
8
0000116077
9
0000749768
10
0000777132
11
0000064440
12
0000153665
13
0000152355
14
0000741001
15
0000016854
16
0000328015
17
0000595113
18
0000029566
19
0000653923
20
0000162505
21
0000186487
22
0000494324
23
0000271687
24
0000514726
25
0000649326
26
0000459428
27
0000126570
28
0000270704
29
0000001731
30
0000018489