SELLWISE SZYMON NEGACZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000922240
NIP
6312699869
REGON
389975697

Podsumowanie

aktywa
4,4 mln
przychód
18,6 mln
zysk
4,6 mln
wartość firmy
32 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
GLIWICE
Adres
UL. PIWNA, 10
Kod pocztowy
44-100
Rejestracja
2021-09-20
Rozpoczęcie działalności
2021-09-20
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Sellwise szymon negacz osiągnęła 18 585 306 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 525 980 zł. Pozostałe przychody to 59 327 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 980 801 zł.
Zysk netto wyniósł 4 545 179 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 292 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 585 306 zł w 2023 roku.
• 10 687 473 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 272 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 545 179 zł w 2023 roku.
• 2 400 819 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sellwise szymon negacz wynosi 32 039 206 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 468 286 zł a 63 632 505 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 019 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 039 206 zł w 2023 roku.
• 17 500 999 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Sellwise szymon negacz wyniosła 4 432 810 zł.
a
ktywa trwałe to 98 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 334 710 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 432 810 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 957 715 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 475 095 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 216 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 432 810 zł w 2023 roku.
• 2 561 578 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 103%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 232%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 116.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Sellwise szymon negacz wyniosły 2 475 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 432 810 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 237 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 475 095 zł w 2023 roku
• 1 531 259 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Sellwise szymon negacz wykazała przychody na poziomie 18 585 306 zł.
Organizacja zarobiła 5 684 921 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 139 742 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 545 179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 569 871 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 139 742 zł w 2023 roku
• 566 213 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Sellwise szymon negacz wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki