WERBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000367533
NIP
7811857086
REGON
301566438

Podsumowanie

aktywa
4 mln
przychód
14,3 mln
zysk
3,6 mln
wartość firmy
26,8 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
SUCHY LAS
Adres
UL. JAGODOWA, 77
Kod pocztowy
62-002
Rejestracja
2010-10-08
Rozpoczęcie działalności
2010-10-08
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Werbau osiągnęła 14 324 909 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 323 533 zł. Pozostałe przychody to 1376 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 741 151 zł.
Zysk netto wyniósł 3 582 382 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 863 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 324 909 zł w 2022 roku.
• 332 683 zł w 2021 roku.
• 10 110 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 716 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 582 382 zł w 2022 roku.
• 207 594 zł w 2021 roku.
• 1993 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Werbau wynosi 26 753 164 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 873 697 zł a 50 153 344 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 347 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 753 164 zł w 2022 roku.
• 1 239 075 zł w 2021 roku.
• 45 929 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Werbau wyniosła 3 995 071 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 995 071 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 995 071 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 831 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 163 475 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 795 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 995 071 zł w 2022 roku.
• 256 695 zł w 2021 roku.
• 50 801 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 90%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Werbau wyniosły 163 475 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 995 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 163 475 zł w 2022 roku
• 7480 zł w 2021 roku
• 9180 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Werbau wykazała przychody na poziomie 14 324 909 zł.
Organizacja zarobiła 3 582 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 582 382 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -949 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 5749 zł w 2021 roku
• 4506 zł w 2020 roku

Organizacja Werbau wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Werema Daniel posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Werema Karolina posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 06.06.2023 jest Werema Daniel kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.10.2010 do 06.06.2023 był Werema Daniel kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do WERBAU