FIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000240665
NIP
5262881599
REGON
140233997

Podsumowanie

aktywa
3,3 mln
przychód
9 mln
zysk
2,8 mln
wartość firmy
19 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
PIĘKNA, 18
Kod pocztowy
00-549
Rejestracja
2005-09-02
Rozpoczęcie działalności
2005-09-09
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.fidea.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Fidea osiągnęła 8 992 143 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 869 206 zł. Pozostałe przychody to 122 936 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 123 947 zł.
Zysk netto wyniósł 2 745 260 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 159 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 992 143 zł w 2022 roku.
• 5 096 378 zł w 2021 roku.
• 7 286 257 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -411 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 745 260 zł w 2022 roku.
• 2 540 944 zł w 2021 roku.
• 2 131 765 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fidea wynosi 19 032 184 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 056 384 zł a 38 433 633 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 159 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 032 184 zł w 2022 roku.
• 13 936 104 zł w 2021 roku.
• 15 072 372 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Fidea wyniosła 3 276 084 zł.
a
ktywa trwałe to 436 197 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 839 887 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 276 084 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 741 846 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 534 238 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 511 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 276 084 zł w 2022 roku.
• 1 117 863 zł w 2021 roku.
• 5 306 405 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 84%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -117.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -459.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Fidea wyniosły 534 238 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 276 084 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 534 238 zł w 2022 roku
• 618 203 zł w 2021 roku
• 3 055 992 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Fidea wykazała przychody na poziomie 8 992 143 zł.
Organizacja zarobiła 3 018 755 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 273 496 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 745 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 699 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 273 496 zł w 2022 roku
• 254 310 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Fidea wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki