E-MOTION MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000766731
NIP
6443547166
REGON
382353350

Podsumowanie

aktywa
1,2 mln
przychód
5,1 mln
zysk
367 tys.
wartość firmy
5,6 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
SOSNOWIEC
Adres
UL. GÓRALSKA, 13
Kod pocztowy
41-200
Rejestracja
2019-01-17
Rozpoczęcie działalności
2019-01-17
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ- E-MOTION MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU, W IMIENIU KTÓREGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE POSIADAJĄCY ZARZĄD W OSOBIE PRZEMYSŁAWA PAJĄKA, PESEL 77072018114- PREZES ZARZĄDU

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja E-motion media osiągnęła 5 131 129 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 131 124 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 764 416 zł.
Zysk netto wyniósł 366 708 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 026 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 131 129 zł w 2023 roku.
• 4 845 048 zł w 2022 roku.
• 4 222 832 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 73 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 366 708 zł w 2023 roku.
• 314 493 zł w 2022 roku.
• 123 266 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E-motion media wynosi 5 632 445 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 744 859 zł a 12 827 823 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 126 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 632 445 zł w 2023 roku.
• 5 004 488 zł w 2022 roku.
• 3 542 242 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów E-motion media wyniosła 1 206 156 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 206 156 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 206 156 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 993 145 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 213 010 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 241 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 206 156 zł w 2023 roku.
• 837 243 zł w 2022 roku.
• 439 762 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania E-motion media wyniosły 213 010 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 206 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 213 010 zł w 2023 roku
• 148 598 zł w 2022 roku
• 127 817 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja E-motion media wykazała przychody na poziomie 5 131 129 zł.
Organizacja zarobiła 402 976 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 268 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 366 708 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7254 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 268 zł w 2023 roku
• 31 104 zł w 2022 roku
• 10 015 zł w 2021 roku

Organizacja E-motion media wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki