WERTUI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000507739
NIP
6551971783
REGON
260777827

Podsumowanie

aktywa
1,2 mln
przychód
4,5 mln
zysk
128 tys.
wartość firmy
4,2 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Miejscowość
BUSKO-ZDRÓJ
Adres
UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO, 26
Kod pocztowy
28-100
Rejestracja
2014-06-30
Rozpoczęcie działalności
2014-06-30
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.wertui.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Opis działalności: Agencja marketingowa Wertui specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach dla ...
W skrócie
  • Projektowanie i wdrażanie stron internetowych
  • Tworzenie i obsługa sklepów internetowych
  • Realizacja kampanii SEO i Google Ads
  • Przeprowadzanie audytów i optymalizacja działań marketingowych
  • Organizowanie wirtualnych spacerów

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Wertui osiągnęła 4 516 696 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 432 585 zł. Pozostałe przychody to 84 111 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 304 112 zł.
Zysk netto wyniósł 128 473 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 843 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 516 696 zł w 2022 roku.
• 3 971 504 zł w 2021 roku.
• 2 320 302 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 473 zł w 2022 roku.
• 338 994 zł w 2021 roku.
• 315 783 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wertui wynosi 4 193 893 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 668 870 zł a 11 291 741 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 799 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 193 893 zł w 2022 roku.
• 4 579 335 zł w 2021 roku.
• 3 131 448 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Wertui wyniosła 1 145 431 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 145 431 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 145 431 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 891 826 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 253 605 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 217 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 145 431 zł w 2022 roku.
• 1 016 839 zł w 2021 roku.
• 703 094 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Wertui wyniosły 253 605 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 145 431 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 253 605 zł w 2022 roku
• 249 251 zł w 2021 roku
• 274 499 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 34.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Wertui wykazała przychody na poziomie 4 516 696 zł.
Organizacja zarobiła 147 826 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 353 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 473 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3871 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 353 zł w 2022 roku
• 35 702 zł w 2021 roku
• 32 912 zł w 2020 roku

Organizacja Wertui wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.06%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kondek Dominik posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kaplita Łukasz posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Kielar Magdalena posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 26.08.2022 jest Kondek Dominik kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2020 do 26.08.2022 był Kondek Dominik kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 13.03.2019 do 14.12.2020 najwięcej udziałów posiadał Kondek Dominik . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.