VIVA MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648760
NIP
8883127481
REGON
365937333

Podsumowanie

aktywa
1,2 mln
przychód
4,5 mln
zysk
-18 tys.
wartość firmy
3 mln
Podstawowe info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
WŁOCŁAWEK
Adres
UL. DŁUGA, 10D
Kod pocztowy
87-800
Rejestracja
2016-11-25
Rozpoczęcie działalności
2016-11-25
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Viva media osiągnęła 4 517 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 517 072 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 534 653 zł.
Strata netto wyniosła 17 581 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 705 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 517 072 zł w 2023 roku.
• 3 306 308 zł w 2022 roku.
• 2 389 851 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 581 zł w 2023 roku.
• -278 571 zł w 2022 roku.
• -143 012 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Viva media wynosi 3 011 381 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 292 680 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 439 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 011 381 zł w 2023 roku.
• 2 204 205 zł w 2022 roku.
• 1 606 881 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Viva media wyniosła 1 163 932 zł.
a
ktywa trwałe to 9525 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 154 407 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 163 932 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -265 956 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 429 889 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 163 932 zł w 2023 roku.
• 1 330 017 zł w 2022 roku.
• 460 709 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Viva media wyniosły 1 429 889 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 163 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 226 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 429 889 zł w 2023 roku
• 1 590 392 zł w 2022 roku
• 442 512 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Viva media wykazała przychody na poziomie 4 517 072 zł.
Organizacja zarobiła -17 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 581 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1285 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Viva media wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Nowak Marcin posiada 450 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Tomczyk Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 16.02.2021 jest Nowak Marcin kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2016 do 16.02.2021 była Tomaszewska Nowak Paulina kontrolująca 66% udziałów.