CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000068724
NIP
5271990017
REGON
012414146

Podsumowanie

aktywa
1,3 mld
przychód
95,8 mln
zysk
17,6 mln
wartość firmy
203,1 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
PROSTA, 51
Kod pocztowy
00-838
Rejestracja
2001-12-10
Rozpoczęcie działalności
1997-03-26
Kapitał zakładowy
23300000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Caterpillar financial services poland osiągnęła 95 771 751 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 93 860 805 zł. Pozostałe przychody to 1 910 946 zł.
Całkowite koszty wyniosły 76 253 376 zł.
Zysk netto wyniósł 17 607 429 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 359 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 95 771 751 zł w 2022 roku.
• 74 349 898 zł w 2021 roku.
• 60 616 125 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 674 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 607 429 zł w 2022 roku.
• 15 912 222 zł w 2021 roku.
• 12 509 160 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Caterpillar financial services poland wynosi 203 144 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 68 867 137 zł a 367 291 399 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 146 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 203 144 687 zł w 2022 roku.
• 168 188 425 zł w 2021 roku.
• 133 879 684 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Caterpillar financial services poland wyniosła 1 265 089 439 zł.
a
ktywa trwałe to 777 142 529 zł.
a
ktywa obrotowe to 487 946 910 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 265 089 439 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 91 822 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 173 266 589 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 291 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 265 089 439 zł w 2022 roku.
• 1 191 710 830 zł w 2021 roku.
• 1 022 318 230 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Caterpillar financial services poland wyniosły 1 173 266 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 265 089 439 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 344 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 173 266 589 zł w 2022 roku
• 1 118 413 579 zł w 2021 roku
• 964 408 508 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Caterpillar financial services poland wykazała przychody na poziomie 95 771 751 zł.
Organizacja zarobiła 29 075 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 468 329 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 607 429 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 988 703 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 468 329 zł w 2022 roku
• 5 680 153 zł w 2021 roku
• 5 769 962 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Caterpillar financial services poland wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Caterpillar Financial Services Corporation posiada 46600 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.08.2002 jest Caterpillar Financial Services Corporation kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.12.2001 do 05.08.2002 był Caterpillar Financial Services Corporation kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES POLAND

Organizacja Numer KRS
1
0000778463
2
0000626743
3
0000516344
4
0000011089
5
0000098813
6
0000463253
7
0000030473
8
0000368784
9
0000485772
10
0000209147
11
0000567381
12
0000616727
13
0000724919
14
0000450700
15
0000430435
16
0000222133
17
0000275587
18
0000729185
19
0000896933
20
0000196543
21
0000273864
22
0000319546
23
0000604043
24
0000036594
25
0000021718
26
0000010251
27
0000489328
28
0000407728
29
0000022385
30
0000517670