ADRESOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000499066
NIP
5862288272
REGON
222036032

Podsumowanie

aktywa
732 tys.
przychód
3,6 mln
zysk
112 tys.
wartość firmy
3,3 mln
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDYNIA
Adres
UL. 10 LUTEGO, 16
Kod pocztowy
81-364
Rejestracja
2014-02-20
Rozpoczęcie działalności
2014-03-01
Kapitał zakładowy
150000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Adresowo osiągnęła 3 641 846 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 539 930 zł. Pozostałe przychody to 101 915 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 427 846 zł.
Zysk netto wyniósł 112 085 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 597 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 641 846 zł w 2022 roku.
• 5 782 612 zł w 2021 roku.
• 2 226 088 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 085 zł w 2022 roku.
• 166 815 zł w 2021 roku.
• 133 162 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adresowo wynosi 3 280 570 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 404 334 zł a 9 104 614 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 517 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 280 570 zł w 2022 roku.
• 4 842 605 zł w 2021 roku.
• 2 113 427 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Adresowo wyniosła 731 789 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 145 421 zł.
a
ktywa obrotowe to 586 368 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 731 789 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 539 112 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 192 677 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 731 789 zł w 2022 roku.
• 919 354 zł w 2021 roku.
• 668 774 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Adresowo wyniosły 192 677 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 731 789 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 192 677 zł w 2022 roku
• 492 327 zł w 2021 roku
• 539 812 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Adresowo wykazała przychody na poziomie 3 641 846 zł.
Organizacja zarobiła 123 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 295 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 085 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 649 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 295 zł w 2022 roku
• 13 781 zł w 2021 roku
• 5867 zł w 2020 roku

Organizacja Adresowo wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Gutowski Piotr posiada 2565 udziałów, które stanowią 85.5% firmy.
Największym udziałowcem od 02.02.2021 jest Gutowski Piotr kontrolujący 86% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.02.2014 do 02.02.2021:
• Gutowski Piotr (48% udziałów)
• Gutowska Jolanta (48% udziałów)