600Y SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000568878
NIP
8133706625
REGON
362097648

Podsumowanie

aktywa
731 tys.
przychód
4 mln
zysk
3 tys.
wartość firmy
2,9 mln
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
RZESZÓW
Adres
UL. HR. ALFREDA POTOCKIEGO, 134
Kod pocztowy
35-322
Rejestracja
2015-07-27
Rozpoczęcie działalności
2015-07-27
Kapitał zakładowy
150000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja 600y osiągnęła 4 044 250 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 044 101 zł. Pozostałe przychody to 149 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 041 387 zł.
Zysk netto wyniósł 2714 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 584 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 044 250 zł w 2022 roku.
• 3 360 811 zł w 2021 roku.
• 2 304 306 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2714 zł w 2022 roku.
• 77 726 zł w 2021 roku.
• 45 011 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 600y wynosi 2 863 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 27 141 zł a 10 110 625 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 419 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 863 378 zł w 2022 roku.
• 2 705 763 zł w 2021 roku.
• 1 812 272 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów 600y wyniosła 730 996 zł.
a
ktywa trwałe to 166 352 zł.
a
ktywa obrotowe to 564 644 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 730 996 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 208 473 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 522 524 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 730 996 zł w 2022 roku.
• 574 088 zł w 2021 roku.
• 520 438 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania 600y wyniosły 522 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 730 996 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 522 524 zł w 2022 roku
• 368 329 zł w 2021 roku
• 392 405 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja 600y wykazała przychody na poziomie 4 044 250 zł.
Organizacja zarobiła 6259 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3545 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2714 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 57% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 709 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3545 zł w 2022 roku
• 9967 zł w 2021 roku
• 6474 zł w 2020 roku

Organizacja 600y wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Drzał Zofia posiada 2850 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 23.01.2019 jest Drzał Zofia kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.06.2016 do 23.01.2019 była Drzał Zofia kontrolująca 95% udziałów.
W okresie od 27.07.2015 do 27.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Brzeżawski Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.