SEBASTIAN JABŁOŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000855880
NIP
5252833038
REGON
386820681

Podsumowanie

aktywa
2,6 mln
przychód
10,8 mln
zysk
8,7 mln
wartość firmy
43,1 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. LUDWIKA RYDYGIERA, 8
Kod pocztowy
01-793
Rejestracja
2020-08-21
Rozpoczęcie działalności
2020-08-20
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ, TO JEST SEBASTIAN JABŁOŃSKI. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO JEJ PEŁNOMOCNIK.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Sebastian jabłoński osiągnęła 10 829 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 829 267 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 100 396 zł.
Zysk netto wyniósł 8 728 872 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 414 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 829 267 zł w 2022 roku.
• 2 734 965 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 364 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 728 872 zł w 2022 roku.
• 2 460 255 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sebastian jabłoński wynosi 43 072 094 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 937 095 zł a 122 204 204 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 536 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 072 094 zł w 2022 roku.
• 11 668 078 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Sebastian jabłoński wyniosła 2 550 697 zł.
a
ktywa trwałe to 96 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 454 697 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 550 697 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 249 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 301 237 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 275 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 550 697 zł w 2022 roku.
• 1 579 455 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 342%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 699%.
Marża operacyjna wyniosła 100%.
Marża netto wyniosła 81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 171.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 349.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Sebastian jabłoński wyniosły 1 301 237 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 550 697 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 650 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 301 237 zł w 2022 roku
• 1 574 455 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Sebastian jabłoński wykazała przychody na poziomie 10 829 267 zł.
Organizacja zarobiła 10 779 375 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 050 503 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 728 872 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 025 252 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 050 503 zł w 2022 roku
• 243 526 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Sebastian jabłoński wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki