UNIA STALOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000472920
NIP
5130235402
REGON
122900692

Podsumowanie

aktywa
9,3 mln
przychód
239,4 mln
zysk
159 tys.
wartość firmy
161,4 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
WĘGRZCE
Adres
FORTECZNA, 5
Kod pocztowy
32-086
Rejestracja
2013-08-09
Rozpoczęcie działalności
2013-07-23
Kapitał zakładowy
250000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.uniastalowa.pl
Email
biuro@uniastalowa.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2.JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Postępowanie likwidacyjne
Tak
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Unia stalowa osiągnęła 239 369 173 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 239 275 838 zł. Pozostałe przychody to 93 335 zł.
Całkowite koszty wyniosły 239 116 562 zł.
Zysk netto wyniósł 159 276 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -27 932 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 239 369 173 zł w 2020 roku.
• 257 207 451 zł w 2019 roku.
• 354 973 654 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -101 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 276 zł w 2020 roku.
• 61 744 zł w 2019 roku.
• 489 787 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Unia stalowa wynosi 161 385 714 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 169 163 zł a 598 422 932 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 900 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 161 385 714 zł w 2020 roku.
• 172 768 316 zł w 2019 roku.
• 239 611 649 zł w 2018 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Unia stalowa wyniosła 9 260 803 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 260 803 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 260 803 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 558 884 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 701 920 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7 148 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 260 803 zł w 2020 roku.
• 49 265 451 zł w 2019 roku.
• 32 697 328 zł w 2018 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Unia stalowa wyniosły 7 701 920 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 260 803 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7 315 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 701 920 zł w 2020 roku
• 47 865 843 zł w 2019 roku
• 31 359 464 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2020 roku
• 97% w 2019 roku
• 96% w 2018 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Unia stalowa wykazała przychody na poziomie 239 369 173 zł.
Organizacja zarobiła 204 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 545 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 885 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 545 zł w 2020 roku
• 15 927 zł w 2019 roku
• 115 632 zł w 2018 roku

Organizacja Unia stalowa wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Serwistal posiada 50 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Sambud 2 Bielecki I Wspólnicy posiada 50 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Maxstal posiada 50 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Konsorcjum Stali posiada 50 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Serwistal (20% udziałów)
• Konsorcjum Stali (20% udziałów)
• Sambud 2 Bielecki I Wspólnicy (20% udziałów)
• Maxstal (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.01.2014 do 22.11.2018:
• Serwistal (20% udziałów)
• Konsorcjum Stali (20% udziałów)
• Więcek Bogdan (20% udziałów)
• Sambud 2 Bielecki I Wspólnicy (20% udziałów)
• Maxstal (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.08.2013 do 02.01.2014:
• Serwistal (20% udziałów)
• Konsorcjum Stali (20% udziałów)
• Więcek Bogdan (20% udziałów)
• Maxstal (20% udziałów)

Podobne organizacje do UNIA STALOWA

Organizacja Numer KRS
1
0000029446
2
0000101214
3
0000276541
4
0000394528
5
0000595593
6
0000673257
7
0000742482
8
0000167751
9
0000255231
10
0000422906
11
0000219981
12
0000312492
13
0000136815
14
0000387788
15
0000288790
16
0000616094
17
0000341671
18
0000365226
19
0000344960
20
0000241600
21
0000329840
22
0000072626
23
0000593541
24
0000163729
25
0000714947
26
0000006364
27
0000048143
28
0000091451
29
0000114471
30
0000021363