BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000328269
NIP
5222917210
REGON
141817884

Podsumowanie

aktywa
1,1 mld
przychód
8,3 mld
zysk
60,2 mln
wartość firmy
5,9 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KRAKOWIAKÓW, 48
Kod pocztowy
02-255
Rejestracja
2009-04-22
Rozpoczęcie działalności
2009-04-22
Kapitał zakładowy
141000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja British american tobacco polska trading osiągnęła 8 339 587 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 314 173 000 zł. Pozostałe przychody to 25 414 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 253 984 000 zł.
Zysk netto wyniósł 60 189 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 506 708 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 339 587 000 zł w 2022 roku.
• 6 970 203 000 zł w 2021 roku.
• 6 564 656 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5 065 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 189 000 zł w 2022 roku.
• 42 579 000 zł w 2021 roku.
• 48 856 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji British american tobacco polska trading wynosi 5 940 783 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 140 303 250 zł a 20 848 967 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 363 019 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 940 783 917 zł w 2022 roku.
• 4 955 476 500 zł w 2021 roku.
• 4 717 437 083 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów British american tobacco polska trading wyniosła 1 137 909 000 zł.
a
ktywa trwałe to 82 576 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 055 333 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 137 909 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 187 071 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 950 838 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 002 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 137 909 000 zł w 2022 roku.
• 843 785 000 zł w 2021 roku.
• 715 310 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania British american tobacco polska trading wyniosły 950 838 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 137 909 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 399 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 950 838 000 zł w 2022 roku
• 659 307 000 zł w 2021 roku
• 521 209 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja British american tobacco polska trading wykazała przychody na poziomie 8 339 587 000 zł.
Organizacja zarobiła 76 131 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 942 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 189 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 607 200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 942 000 zł w 2022 roku
• 18 057 000 zł w 2021 roku
• 18 560 000 zł w 2020 roku

Organizacja British american tobacco polska trading wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

British American Tobacco Polska posiada 28200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.12.2011 jest British American Tobacco Polska kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.12.2011 do 29.12.2011 była British American Tobacco Group Polska kontrolująca 67% udziałów.
W okresie od 26.05.2011 do 12.12.2011 najwięcej udziałów posiadała British American Tobacco Group Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 67%.

Podobne organizacje do BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING

Organizacja Numer KRS
1
0000103371
2
0000005714
3
0000079256
4
0000672701
5
0000979812
6
0000107860
7
0000008703
8
0000112008
9
0000703579
10
0000061035
11
0000012903
12
0000005993
13
0000189777
14
0000891714
15
0000981563
16
0000705449
17
0000402439
18
0000536165
19
0000289223
20
0000884541
21
0000004673
22
0000014510
23
0000331276
24
0000675782
25
0000962485
26
0000245817
27
0000068955
28
0000396744
29
0000568420
30
0000519553