CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000051098
NIP
5260209395
REGON
002160096

Podsumowanie

aktywa
1,9 mld
przychód
6,6 mld
zysk
242,8 mln
wartość firmy
5,4 mld
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
OBORNIKI
Adres
UL. KOWANOWSKA, 48
Kod pocztowy
64-600
Rejestracja
2001-10-09
Rozpoczęcie działalności
1990-06-28
Kapitał zakładowy
1221367000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
https://maspex.com/o-firmie/ogloszenia-ksh/cedc-international-sp-z-o-o-z-siedziba-w-obornikach/
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Cedc international osiągnęła 6 564 918 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 540 301 000 zł. Pozostałe przychody to 24 617 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 297 540 000 zł.
Zysk netto wyniósł 242 761 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 278 275 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 564 918 000 zł w 2022 roku.
• 6 271 536 000 zł w 2021 roku.
• 5 809 719 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 905 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 242 761 000 zł w 2022 roku.
• -2 138 878 000 zł w 2021 roku.
• 65 673 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cedc international wynosi 5 347 656 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 412 295 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 261 066 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 347 656 000 zł w 2022 roku.
• 4 181 024 000 zł w 2021 roku.
• 4 646 855 750 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Cedc international wyniosła 1 909 770 000 zł.
a
ktywa trwałe to 364 050 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 545 720 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 909 770 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -751 567 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 661 337 000 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -281 310 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 909 770 000 zł w 2022 roku.
• 2 725 393 000 zł w 2021 roku.
• 3 894 203 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Cedc international wyniosły 2 661 337 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 909 770 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 139%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -72 237 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 661 337 000 zł w 2022 roku
• 3 719 721 000 zł w 2021 roku
• 3 212 846 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 139% w 2022 roku
• 136% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Cedc international wykazała przychody na poziomie 6 564 918 000 zł.
Organizacja zarobiła 266 947 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 186 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 242 761 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 437 200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 186 000 zł w 2022 roku
• 24 937 000 zł w 2021 roku
• 89 261 000 zł w 2020 roku

Organizacja Cedc international wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 20%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Grupa Maspex posiada 2442734 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.10.2023 jest Grupa Maspex kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.03.2022 do 19.10.2023 był Grupa Maspex kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.12.2019 do 21.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Roust Corporation. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do CEDC INTERNATIONAL