EUROCASH SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000519553
NIP
7772304755
REGON
631255378

Podsumowanie

aktywa
985,9 mln
przychód
11,3 mld
zysk
89,8 mln
wartość firmy
8,1 mld
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KOMORNIKI
Adres
WIŚNIOWA, 11
Kod pocztowy
62-052
Rejestracja
2014-09-01
Rozpoczęcie działalności
1998-12-02
Kapitał zakładowy
12729900,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.serwis.grupaeurocash.pl
Email
ecserwis@eurocash.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: Eurocash Serwis to czołowy dystrybutor produktów impulsowych i wyrobów tytoniowych w ...
W skrócie
  • Dystrybucja wyrobów tytoniowych i produktów impulsowych
  • Szeroka oferta e-papierosów i liquidów
  • Produkty farmaceutyczne bez recepty i drobna chemia
  • Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie sklepem
  • Kompleksowa obsługa klienta z konkurencyjną ofertą cenową

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Eurocash serwis osiągnęła 11 326 909 411 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 281 224 466 zł. Pozostałe przychody to 45 684 946 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 191 438 009 zł.
Zysk netto wyniósł 89 786 457 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 833 292 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 326 909 411 zł w 2023 roku.
• 9 907 628 375 zł w 2022 roku.
• 8 587 878 050 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 649 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 786 457 zł w 2023 roku.
• 34 223 312 zł w 2022 roku.
• 35 555 451 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurocash serwis wynosi 8 046 446 108 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 136 027 340 zł a 28 317 273 528 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 625 115 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 046 446 108 zł w 2023 roku.
• 6 836 333 814 zł w 2022 roku.
• 5 962 827 922 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Eurocash serwis wyniosła 985 922 267 zł.
a
ktywa trwałe to 15 399 880 zł.
a
ktywa obrotowe to 970 522 387 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 985 922 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 181 369 786 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 804 552 481 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 805 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 985 922 267 zł w 2023 roku.
• 874 619 499 zł w 2022 roku.
• 887 271 907 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Eurocash serwis wyniosły 804 552 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 985 922 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 155 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 804 552 481 zł w 2023 roku
• 748 812 857 zł w 2022 roku
• 760 133 127 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Eurocash serwis wykazała przychody na poziomie 11 326 909 411 zł.
Organizacja zarobiła 97 574 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 787 912 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 786 457 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 143 139 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 787 912 zł w 2023 roku
• 9 386 372 zł w 2022 roku
• 8 673 488 zł w 2021 roku

Organizacja Eurocash serwis wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 30%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Eurocash posiada 95475 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Kk Investment S.a R.l. posiada 31824 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 22.04.2022 jest Eurocash kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.05.2020 do 22.04.2022 był Eurocash kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 25.10.2019 do 27.05.2020 najwięcej udziałów posiadał Eurocash . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do EUROCASH SERWIS

Organizacja Numer KRS
1
0000005714
2
0000008703
3
0000012903
4
0000112008
5
0000132991
6
0000142877
7
0000171344
8
0000402439
9
0000590334
10
0000703579
11
0000705449
12
0000979812
13
0000068955
14
0000396744
15
0000675782
16
0000981563
17
0000245817
18
0000847239
19
0000710521
20
0000568420
21
0000884541
22
0000004673
23
0000331276
24
0000289223
25
0000189777
26
0000170883
27
0000891714
28
0000014510
29
0000536165
30
0000328269