"KOMPAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000264615
NIP
8322000168
REGON
100260376

Podsumowanie

aktywa
26,9 mln
przychód
196,9 mln
zysk
269 tys.
wartość firmy
137,8 mln
Podstawowe info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
WIELUŃ
Adres
FABRYCZNA, 7A
Kod pocztowy
98-300
Rejestracja
2006-09-29
Rozpoczęcie działalności
2006-10-01
Kapitał zakładowy
400000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU - SAMODZIELNIE. SPÓŁKĘ MOŻE RÓWNIEŻ REPREZENTOWAĆ SAMODZIELNIE PROKURENT.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "kompan" osiągnęła 196 921 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 196 847 061 zł. Pozostałe przychody to 74 540 zł.
Całkowite koszty wyniosły 196 577 984 zł.
Zysk netto wyniósł 269 076 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 482 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 196 921 600 zł w 2023 roku.
• 245 874 852 zł w 2022 roku.
• 165 583 009 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -173 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 076 zł w 2023 roku.
• 287 649 zł w 2022 roku.
• 2 558 561 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kompan" wynosi 137 790 201 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 690 763 zł a 492 304 001 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 992 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 137 790 201 zł w 2023 roku.
• 172 747 059 zł w 2022 roku.
• 128 087 079 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "kompan" wyniosła 26 914 991 zł.
a
ktywa trwałe to 2 811 193 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 103 798 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 914 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 243 772 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 671 218 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 553 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 914 991 zł w 2023 roku.
• 31 833 900 zł w 2022 roku.
• 28 022 935 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "kompan" wyniosły 19 671 218 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 914 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 067 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 671 218 zł w 2023 roku
• 21 594 038 zł w 2022 roku
• 18 070 721 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "kompan" wykazała przychody na poziomie 196 921 600 zł.
Organizacja zarobiła 406 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 137 438 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -27 868 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 137 438 zł w 2023 roku
• 151 933 zł w 2022 roku
• 287 423 zł w 2021 roku

Organizacja "kompan" wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Szokalski Ryszard posiada 400 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.09.2023 jest Szokalski Ryszard kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.09.2009 do 19.09.2023:
• Szokalski Ryszard (50% udziałów)
• Skorupa Marek (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.04.2008 do 04.09.2009:
• Szokalski Ryszard (50% udziałów)
• Skorupa Marek (50% udziałów)