"TELE MEDIA HOUSE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000225762
NIP
6112538297
REGON
231234578

Podsumowanie

aktywa
191 tys.
przychód
466 tys.
zysk
53 tys.
wartość firmy
634 tys.
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
JELENIA GÓRA
Adres
UL. 1 MAJA, 27
Kod pocztowy
58-500
Rejestracja
2005-01-07
Rozpoczęcie działalności
2004-12-09
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "tele media house" osiągnęła 465 654 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 465 021 zł. Pozostałe przychody to 633 zł.
Całkowite koszty wyniosły 411 729 zł.
Zysk netto wyniósł 53 292 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 465 654 zł w 2022 roku.
• 419 738 zł w 2021 roku.
• 1 122 363 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 292 zł w 2022 roku.
• 10 609 zł w 2021 roku.
• 5785 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "tele media house" wynosi 633 721 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 110 115 zł a 1 164 136 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 633 721 zł w 2022 roku.
• 392 409 zł w 2021 roku.
• 833 570 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "tele media house" wyniosła 190 608 zł.
a
ktywa trwałe to 98 464 zł.
a
ktywa obrotowe to 92 144 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 190 608 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 146 821 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 787 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 190 608 zł w 2022 roku.
• 225 772 zł w 2021 roku.
• 193 279 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "tele media house" wyniosły 43 787 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 190 608 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 787 zł w 2022 roku
• 132 244 zł w 2021 roku
• 110 360 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "tele media house" wykazała przychody na poziomie 465 654 zł.
Organizacja zarobiła 53 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 292 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -923 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 418 zł w 2020 roku

Organizacja "tele media house" wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Agencja Reklamy I Promocji "dami" posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.07.2012 jest Agencja Reklamy I Promocji "dami" kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2012 do 12.07.2012 był Agencja Reklamy I Promocji "dami" kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 19.10.2011 do 13.06.2012 najwięcej udziałów posiadał Agencja Reklamy I Promocji "dami" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.