HOWARD BROADCASTING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000464419
NIP
5252556403
REGON
146709550

Podsumowanie

aktywa
273 tys.
przychód
176 tys.
zysk
12 tys.
wartość firmy
361 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. MAZOWIECKA, 11
Kod pocztowy
00-052
Rejestracja
2013-06-05
Rozpoczęcie działalności
2013-06-05
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
t.lesniewski@howardbroadcasting .pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Howard broadcasting polska osiągnęła 176 236 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 176 236 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 164 621 zł.
Zysk netto wyniósł 11 615 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -10 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 176 236 zł w 2022 roku.
• 245 715 zł w 2021 roku.
• 382 405 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 615 zł w 2022 roku.
• 28 641 zł w 2021 roku.
• 149 547 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Howard broadcasting polska wynosi 361 277 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 116 150 zł a 1 052 407 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 361 277 zł w 2022 roku.
• 466 989 zł w 2021 roku.
• 1 035 258 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Howard broadcasting polska wyniosła 272 854 zł.
a
ktywa obrotowe to 272 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 272 854 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 263 102 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9752 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 272 854 zł w 2022 roku.
• 258 948 zł w 2021 roku.
• 285 995 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Howard broadcasting polska wyniosły 9752 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 272 854 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9752 zł w 2022 roku
• 7461 zł w 2021 roku
• 43 149 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Howard broadcasting polska wykazała przychody na poziomie 176 236 zł.
Organizacja zarobiła 15 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3770 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 615 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 405 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3770 zł w 2022 roku
• 2833 zł w 2021 roku
• 14 790 zł w 2020 roku

Organizacja Howard broadcasting polska wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.004%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Leśniewski Tomasz posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Kozłowska Natalia posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 21.03.2022 jest Leśniewski Tomasz kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.06.2015 do 21.03.2022 był Leśniewski Tomasz kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.06.2013 do 11.06.2015:
• Leśniewski Tomasz (50% udziałów)
• Piotrowski Paweł (50% udziałów)