BANKING RETAIL SYSTEM LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000792276
NIP
5213869463
REGON
383712229

Podsumowanie

aktywa
713 tys.
przychód
2,2 mln
zysk
-88 tys.
wartość firmy
1,5 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. JANA PAWŁA WORONICZA, 31
Kod pocztowy
02-640
Rejestracja
2019-06-25
Rozpoczęcie działalności
2019-06-25
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Banking retail system leasing osiągnęła 2 218 573 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 218 573 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 307 037 zł.
Strata netto wyniosła 88 464 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 554 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 218 573 zł w 2022 roku.
• 1 882 089 zł w 2021 roku.
• 762 849 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -88 464 zł w 2022 roku.
• 7055 zł w 2021 roku.
• 15 476 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Banking retail system leasing wynosi 1 479 049 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 546 432 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 369 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 479 049 zł w 2022 roku.
• 1 333 742 zł w 2021 roku.
• 616 574 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Banking retail system leasing wyniosła 712 526 zł.
a
ktywa obrotowe to 712 526 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 712 526 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -20 736 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 733 262 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 712 526 zł w 2022 roku.
• 993 450 zł w 2021 roku.
• 178 565 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 427%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 106.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Banking retail system leasing wyniosły 733 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 712 526 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 183 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 733 262 zł w 2022 roku
• 925 722 zł w 2021 roku
• 117 092 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Banking retail system leasing wykazała przychody na poziomie 2 218 573 zł.
Organizacja zarobiła -88 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -88 464 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 2215 zł w 2021 roku
• 1703 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Banking retail system leasing wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.09%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Lassota Konrad posiada 800 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Józefowicz Dariusz posiada 200 udziałów, które stanowią 20% firmy.