FLEX LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000937039
NIP
5252888039
REGON
520644893

Podsumowanie

aktywa
5,8 mln
przychód
68,1 mln
zysk
185 tys.
wartość firmy
46,5 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
PLAC BANKOWY, 2
Kod pocztowy
00-087
Rejestracja
2021-12-07
Rozpoczęcie działalności
2021-12-07
Kapitał zakładowy
250000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Flex leasing osiągnęła 68 091 768 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 68 091 768 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 67 906 710 zł.
Zysk netto wyniósł 185 058 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 68 091 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 091 768 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 185 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 185 058 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Flex leasing wynosi 46 461 039 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 326 294 zł a 170 229 420 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 461 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 461 039 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Flex leasing wyniosła 5 768 468 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 768 468 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 768 468 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 435 058 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 333 410 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 768 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 768 468 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Flex leasing wyniosły 5 333 410 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 768 468 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 333 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 333 410 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Flex leasing wykazała przychody na poziomie 68 091 768 zł.
Organizacja zarobiła 234 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 292 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 058 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 292 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 292 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Flex leasing wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Sobczyk Jarosław posiada 230 udziałów, które stanowią 92% firmy.
Największym udziałowcem od 20.06.2022 jest Sobczyk Jarosław kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.12.2021 do 20.06.2022 był Sobczyk Jarosław kontrolując 100% udziałów.