STUDIO PRODUKCYJNE ORKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000928418
NIP
5212702962
REGON
012841492

Podsumowanie

aktywa
13,8 mln
przychód
26,1 mln
zysk
3,1 mln
wartość firmy
36,6 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. BUKOWIŃSKA, 22
Kod pocztowy
02-703
Rejestracja
2021-11-09
Rozpoczęcie działalności
1997-12-09
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW NR 1/2021 Z DNIA 16.11.2021 R., PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI POWIERZONO JEDNEMU Z KOMPLEMENTARIUSZY - STUDIO PRODUKCYJNE ORKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS NR 0000012352). DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Studio produkcyjne orka osiągnęła 26 078 793 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 030 664 zł. Pozostałe przychody to 48 129 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 984 987 zł.
Zysk netto wyniósł 3 045 677 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 558 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 078 793 zł w 2022 roku.
• 23 451 251 zł w 2021 roku.
• 12 961 672 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 350 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 045 677 zł w 2022 roku.
• 3 676 557 zł w 2021 roku.
• 2 344 065 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Studio produkcyjne orka wynosi 36 569 980 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 001 413 zł a 65 196 981 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 418 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 569 980 zł w 2022 roku.
• 36 814 274 zł w 2021 roku.
• 21 733 835 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Studio produkcyjne orka wyniosła 13 748 756 zł.
a
ktywa trwałe to 1 967 727 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 781 029 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 748 756 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 335 217 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 413 539 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 856 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 748 756 zł w 2022 roku.
• 16 045 010 zł w 2021 roku.
• 8 034 970 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Studio produkcyjne orka wyniosły 4 413 539 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 748 756 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 666 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 413 539 zł w 2022 roku
• 7 413 170 zł w 2021 roku
• 3 079 687 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Studio produkcyjne orka wykazała przychody na poziomie 26 078 793 zł.
Organizacja zarobiła 3 586 271 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 540 594 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 045 677 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4403 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 540 594 zł w 2022 roku
• 1 087 485 zł w 2021 roku
• 531 789 zł w 2020 roku

Organizacja Studio produkcyjne orka wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki