NORTHLAND POWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000870339
NIP
5252843574
REGON
387582054

Podsumowanie

aktywa
2,7 mln
przychód
4,7 mln
zysk
2,2 mln
wartość firmy
13,6 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GRZYBOWSKA, 2
Kod pocztowy
00-131
Rejestracja
2020-11-24
Rozpoczęcie działalności
2020-11-24
Kapitał zakładowy
255000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Northland power polska osiągnęła 4 666 100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 666 100 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 510 655 zł.
Zysk netto wyniósł 2 155 445 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 333 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 666 100 zł w 2022 roku.
• 725 894 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 077 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 155 445 zł w 2022 roku.
• 37 737 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Northland power polska wynosi 13 568 650 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 836 136 zł a 30 176 231 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 784 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 568 650 zł w 2022 roku.
• 854 429 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Northland power polska wyniosła 2 646 458 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 646 458 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 646 458 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 448 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 198 276 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 323 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 646 458 zł w 2022 roku.
• 457 319 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 81%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Northland power polska wyniosły 198 276 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 646 458 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 198 276 zł w 2022 roku
• 164 583 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Northland power polska wykazała przychody na poziomie 4 666 100 zł.
Organizacja zarobiła 2 373 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 217 984 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 155 445 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 108 992 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 217 984 zł w 2022 roku
• 3526 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Northland power polska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.006%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Northland Power International Holdings B.v. posiada 5100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.07.2022 jest Northland Power International Holdings B.v. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.05.2022 do 22.07.2022 był Northland Power International Holding B.v. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.07.2021 do 05.05.2022 najwięcej udziałów posiadał Np Baltic Wind B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.