"LOVE VEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA" KRS
0000749534
NIP
9512469673
REGON
381341243

Podsumowanie

aktywa
257 tys.
przychód
494 tys.
zysk
123 tys.
wartość firmy
821 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. SARMACKA, 15
Kod pocztowy
02-972
Rejestracja
2018-09-19
Rozpoczęcie działalności
2018-09-19
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - "LOVE VEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPOSÓB REPREZENTACJI W SPÓŁCE KOMPLEMENTARIUSZA "LOVE VEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; AKTUALNIE DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - PATRYK VEGA.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "love vega osiągnęła 493 514 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 493 513 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 370 593 zł.
Zysk netto wyniósł 122 921 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 82 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 493 514 zł w 2023 roku.
• 2 686 840 zł w 2022 roku.
• 1 048 694 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 921 zł w 2023 roku.
• 1 609 040 zł w 2022 roku.
• -5 120 260 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "love vega wynosi 820 692 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 720 891 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 820 692 zł w 2023 roku.
• 8 227 387 zł w 2022 roku.
• 699 129 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "love vega wyniosła 257 464 zł.
a
ktywa obrotowe to 257 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 257 464 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 765 171 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 022 635 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 257 464 zł w 2023 roku.
• 785 815 zł w 2022 roku.
• 1 248 817 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "love vega wyniosły 4 022 635 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 257 464 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,562%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 670 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 022 635 zł w 2023 roku
• 4 392 549 zł w 2022 roku
• 6 368 077 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1562% w 2023 roku
• 559% w 2022 roku
• 510% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "love vega wykazała przychody na poziomie 493 514 zł.
Organizacja zarobiła 122 921 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 921 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja "love vega wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki