"EXIM" SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000391791
NIP
7010307471
REGON
143191740

Podsumowanie

aktywa
79,9 mln
przychód
601,4 mln
zysk
270 tys.
wartość firmy
407,8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ELŻBIETY DRUŻBACKIEJ, 11
Kod pocztowy
01-622
Rejestracja
2011-07-20
Rozpoczęcie działalności
2011-07-20
Kapitał zakładowy
5000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.eximtours.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "exim" osiągnęła 601 355 477 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 598 434 599 zł. Pozostałe przychody to 2 920 878 zł.
Całkowite koszty wyniosły 598 164 879 zł.
Zysk netto wyniósł 269 720 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 94 093 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 601 355 477 zł w 2022 roku.
• 340 638 054 zł w 2021 roku.
• 93 029 305 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -118 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 720 zł w 2022 roku.
• 4 897 947 zł w 2021 roku.
• -1 771 755 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "exim" wynosi 407 817 493 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 697 201 zł a 1 503 388 693 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 998 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 407 817 493 zł w 2022 roku.
• 252 316 493 zł w 2021 roku.
• 62 019 537 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "exim" wyniosła 79 890 943 zł.
a
ktywa trwałe to 414 996 zł.
a
ktywa obrotowe to 79 475 947 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 890 943 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 779 948 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 110 995 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 319 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 890 943 zł w 2022 roku.
• 48 658 725 zł w 2021 roku.
• 26 337 258 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "exim" wyniosły 72 110 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 890 943 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 326 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 110 995 zł w 2022 roku
• 41 148 497 zł w 2021 roku
• 29 574 977 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
• 112% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "exim" wykazała przychody na poziomie 601 355 477 zł.
Organizacja zarobiła 269 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 720 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja "exim" wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Der Touristik Eastern Europe A.s. posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.02.2021 jest Der Touristik Eastern Europe A.s. kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.12.2020 do 16.02.2021:
• Der Touristik Eastern Europe A.s. (0% udziałów)
• Exim Holding A.s. (0% udziałów)
• Nasr Ferid (0% udziałów)
• Kuciński Grzegorz (0% udziałów)
• Exim Tours A.s. (0% udziałów)
W okresie od 12.09.2012 do 16.12.2020 najwięcej udziałów posiadał Exim Holding A.s.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.