TECHTAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000865160
NIP
9662144151
REGON
387303143

Podsumowanie

aktywa
1,7 mln
przychód
3 mln
zysk
171 tys.
wartość firmy
3,1 mln
Podstawowe info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
BIAŁYSTOK
Adres
UL. WARSZAWSKA, 6
Kod pocztowy
15-063
Rejestracja
2020-10-15
Rozpoczęcie działalności
2020-10-15
Kapitał zakładowy
96000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
https://techtag.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Opis działalności: TechTag to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w sprzedaży części ...
W skrócie
  • Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów do iPhone'ów
  • Ekspresowa wysyłka przy zamówieniach do 17:00
  • Dostawa na całym świecie
  • Darmowe zwroty

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Techtag osiągnęła 2 988 732 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 987 581 zł. Pozostałe przychody to 1151 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 817 038 zł.
Zysk netto wyniósł 170 543 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 996 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 988 732 zł w 2023 roku.
• 1 943 221 zł w 2022 roku.
• 754 787 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 170 543 zł w 2023 roku.
• 131 965 zł w 2022 roku.
• 289 209 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techtag wynosi 3 135 069 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 460 408 zł a 7 471 831 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 045 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 135 069 zł w 2023 roku.
• 2 155 840 zł w 2022 roku.
• 1 948 934 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Techtag wyniosła 1 722 299 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 722 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 722 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 613 878 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 108 421 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 574 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 722 299 zł w 2023 roku.
• 1 354 109 zł w 2022 roku.
• 477 316 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Techtag wyniosły 1 108 421 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 722 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 369 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 108 421 zł w 2023 roku
• 910 774 zł w 2022 roku
• 92 107 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Techtag wykazała przychody na poziomie 2 988 732 zł.
Organizacja zarobiła 190 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 636 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 170 543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6545 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 636 zł w 2023 roku
• 14 207 zł w 2022 roku
• 29 212 zł w 2021 roku

Organizacja Techtag wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Yarmola Andrei posiada 960 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Matusevich Ilya posiada 960 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Yarmola Andrei (50% udziałów)
• Matusevich Ilya (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.07.2021 do 05.07.2022:
• Yarmola Andrei (33% udziałów)
• Dosin Aliaksandr (33% udziałów)
• Matusevich Ilya (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.10.2020 do 22.07.2021:
• Khatsian Vadzim (25% udziałów)
• Yarmola Andrei (25% udziałów)
• Dosin Aliaksandr (25% udziałów)
• Matusevich Ilya (25% udziałów)