NIKU SERWIS SPÓŁKA JAWNA W.URBANIAK W.SROKA KRS
0000248615
NIP
7781378150
REGON
639756499

Podsumowanie

aktywa
1,3 mln
przychód
7,7 mln
zysk
349 tys.
wartość firmy
6,8 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. JANA CZOCHRALSKIEGO, 8
Kod pocztowy
61-248
Rejestracja
2006-01-12
Rozpoczęcie działalności
2000-05-04
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Niku serwis osiągnęła 7 708 117 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 708 117 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 359 406 zł.
Zysk netto wyniósł 348 711 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 542 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 708 117 zł w 2022 roku.
• 5 974 968 zł w 2021 roku.
• 5 491 406 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 348 711 zł w 2022 roku.
• 183 407 zł w 2021 roku.
• 368 997 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Niku serwis wynosi 6 802 086 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 268 498 zł a 19 270 293 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 309 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 802 086 zł w 2022 roku.
• 4 861 458 zł w 2021 roku.
• 5 420 635 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Niku serwis wyniosła 1 271 047 zł.
a
ktywa trwałe to 6268 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 264 779 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 271 047 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 357 997 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 913 050 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 271 047 zł w 2022 roku.
• 1 054 782 zł w 2021 roku.
• 873 844 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Niku serwis wyniosły 913 050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 271 047 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 913 050 zł w 2022 roku
• 862 090 zł w 2021 roku
• 495 561 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Niku serwis wykazała przychody na poziomie 7 708 117 zł.
Organizacja zarobiła 348 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 348 711 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Niku serwis wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki