RAILMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000710576
NIP
7773303019
REGON
369070701

Podsumowanie

aktywa
933 tys.
przychód
3,1 mln
zysk
323 tys.
wartość firmy
3,9 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POBIEDZISKA
Adres
UL. DŁUGA, 44
Kod pocztowy
62-010
Rejestracja
2017-12-28
Rozpoczęcie działalności
2017-12-28
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Railman osiągnęła 3 132 697 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 048 603 zł. Pozostałe przychody to 84 094 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 725 415 zł.
Zysk netto wyniósł 323 188 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 522 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 132 697 zł w 2023 roku.
• 2 509 046 zł w 2022 roku.
• 2 426 499 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 323 188 zł w 2023 roku.
• 41 219 zł w 2022 roku.
• 106 575 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Railman wynosi 3 855 426 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 474 208 zł a 7 831 742 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 642 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 855 426 zł w 2023 roku.
• 2 069 388 zł w 2022 roku.
• 2 549 368 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Railman wyniosła 932 807 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 16 713 zł.
a
ktywa obrotowe to 916 094 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 932 807 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 632 278 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 300 529 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 932 807 zł w 2023 roku.
• 636 848 zł w 2022 roku.
• 927 985 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Railman wyniosły 300 529 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 932 807 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 300 529 zł w 2023 roku
• 327 759 zł w 2022 roku
• 254 115 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Railman wykazała przychody na poziomie 3 132 697 zł.
Organizacja zarobiła 353 481 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 293 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 323 188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5049 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 293 zł w 2023 roku
• 6119 zł w 2022 roku
• 13 227 zł w 2021 roku

Organizacja Railman wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kretkowska Donata posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kretkowski Kacper posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.