FERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000501167
NIP
8992750635
REGON
022343326

Podsumowanie

aktywa
39,8 mln
przychód
200,6 mln
zysk
309 tys.
wartość firmy
202,4 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WYSOKA
Adres
CHABROWA, 4
Kod pocztowy
52-200
Rejestracja
2014-03-10
Rozpoczęcie działalności
2014-03-01
Kapitał zakładowy
2040000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Fera osiągnęła 200 580 588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 200 385 373 zł. Pozostałe przychody to 195 215 zł.
Całkowite koszty wyniosły 200 076 138 zł.
Zysk netto wyniósł 309 235 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 359 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 200 580 588 zł w 2022 roku.
• 141 531 360 zł w 2021 roku.
• 116 702 521 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -235 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 309 235 zł w 2022 roku.
• 1 532 363 zł w 2021 roku.
• 1 100 384 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fera wynosi 202 435 999 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 092 352 zł a 501 451 470 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 845 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 202 435 999 zł w 2022 roku.
• 104 458 796 zł w 2021 roku.
• 85 583 443 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Fera wyniosła 39 840 092 zł.
a
ktywa trwałe to 5 056 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 654 003 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał podstawowy to 129 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 840 092 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 038 724 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 801 368 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 496 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 840 092 zł w 2022 roku.
• 33 950 665 zł w 2021 roku.
• 29 472 018 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 840 092 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 28 650 528 zł w 2021 roku
• 24 965 049 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Fera wykazała przychody na poziomie 200 580 588 zł.
Organizacja zarobiła 580 094 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 270 859 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 309 235 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 47% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5493 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 270 859 zł w 2022 roku
• 172 084 zł w 2021 roku
• 343 484 zł w 2020 roku

Organizacja Fera wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Animal Care posiada 30800 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.04.2023 jest Animal Care kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.12.2018 do 14.04.2023 był Hathor Limited kontrolując 42% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.05.2015 do 28.12.2018:
• Idzikowski Invest (0% udziałów)
• Hathor Limited (0% udziałów)
• Animal Care (0% udziałów)