MERA-SERWIS SGL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000392586
NIP
5291797743
REGON
143334670

Podsumowanie

aktywa
19,4 mln
przychód
220,2 mln
zysk
358 tys.
wartość firmy
153 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
GRODZISK MAZOWIECKI
Adres
UL. M. LANGIEWICZA, 16
Kod pocztowy
05-825
Rejestracja
2011-07-28
Rozpoczęcie działalności
2011-07-28
Kapitał zakładowy
1500000,00 PLN
Strona www
www.mera-systemy.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. OSOBAMI REPREZENTUJĄCYMI KOMPLEMENTARIUSZA SĄ OBECNIE ŁUKASZ MARCIN WIŚNIEWSKI- PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA (UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA).
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: MERA-SERWIS SGL to firma, która specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu ...
W skrócie
  • Projektowanie i wdrażanie samoobsługowych urządzeń biletowych
  • Rozwiązania IT dla transportu miejskiego
  • Mobilne i stacjonarne biletomaty, kasowniki, parkometry
  • System Centralny Platinium dla zarządzania siecią urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Mera-serwis sgl osiągnęła 220 231 070 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 220 228 907 zł. Pozostałe przychody to 2164 zł.
Całkowite koszty wyniosły 219 870 599 zł.
Zysk netto wyniósł 358 307 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 700 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 220 231 070 zł w 2023 roku.
• 174 860 454 zł w 2022 roku.
• 121 428 131 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -73 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 358 307 zł w 2023 roku.
• 809 504 zł w 2022 roku.
• 1 345 331 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mera-serwis sgl wynosi 153 020 632 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 583 075 zł a 550 577 675 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 399 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 153 020 632 zł w 2023 roku.
• 124 309 610 zł w 2022 roku.
• 90 224 242 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Mera-serwis sgl wyniosła 19 377 864 zł.
a
ktywa trwałe to 8 853 686 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 524 177 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 377 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 355 585 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 022 278 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 218 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 377 864 zł w 2023 roku.
• 18 299 023 zł w 2022 roku.
• 17 232 792 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Mera-serwis sgl wyniosły 13 022 278 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 377 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -83 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 022 278 zł w 2023 roku
• 12 301 745 zł w 2022 roku
• 12 045 018 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Mera-serwis sgl wykazała przychody na poziomie 220 231 070 zł.
Organizacja zarobiła 494 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 136 145 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 358 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9897 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 136 145 zł w 2023 roku
• 109 330 zł w 2022 roku
• 175 187 zł w 2021 roku

Organizacja Mera-serwis sgl wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MERA-SERWIS SGL