ROMGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001002546
NIP
5552119983
REGON
369609703

Podsumowanie

aktywa
39,2 mln
przychód
233,8 mln
zysk
425 tys.
wartość firmy
164,7 mln
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
KONARZYNKI
Adres
, 19
Kod pocztowy
89-607
Rejestracja
2022-12-01
Rozpoczęcie działalności
2018-03-01
Kapitał zakładowy
1000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
romgaz.com.pl
Email
biuro@romgaz.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Opis działalności: Romgaz to firma rodzinna z ponad 30-letnią tradycją w branży dostarczania gazu i ...
W skrócie
  • Dostawy gazu i paliw
  • Ogrzewanie dla domów
  • Gaz dla firm
  • Stacje paliw z myjniami samochodowymi
  • LPG dla rolników

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Romgaz osiągnęła 233 835 260 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 233 806 093 zł. Pozostałe przychody to 29 166 zł.
Całkowite koszty wyniosły 233 381 557 zł.
Zysk netto wyniósł 424 536 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 597 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 233 835 260 zł w 2023 roku.
• 288 371 858 zł w 2022 roku.
• 174 640 541 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -99 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 424 536 zł w 2023 roku.
• 7 440 389 zł w 2022 roku.
• 622 574 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Romgaz wynosi 164 720 752 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 245 361 zł a 584 588 149 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 063 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 164 720 752 zł w 2023 roku.
• 231 265 312 zł w 2022 roku.
• 122 592 886 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Romgaz wyniosła 39 152 513 zł.
a
ktywa trwałe to 26 385 336 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 767 177 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 152 513 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 509 912 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 642 601 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 478 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 152 513 zł w 2023 roku.
• 40 981 529 zł w 2022 roku.
• 30 196 514 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Romgaz wyniosły 29 642 601 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 152 513 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 173 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 642 601 zł w 2023 roku
• 28 640 393 zł w 2022 roku
• 25 295 766 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Romgaz wykazała przychody na poziomie 233 835 260 zł.
Organizacja zarobiła 598 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 173 694 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 424 536 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -236 379 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 173 694 zł w 2023 roku
• 757 506 zł w 2022 roku
• 646 451 zł w 2021 roku

Organizacja Romgaz wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Szultka Roman posiada 4616 udziałów, które stanowią 46.2% firmy.
Szultka Michał posiada 3306 udziałów, które stanowią 33.1% firmy.
Szultka Tomasz posiada 2078 udziałów, które stanowią 20.8% firmy.
Największym udziałowcem od 17.01.2023 jest Szultka Roman kontrolujący 46% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.12.2022 do 17.01.2023 był Szultka Roman kontrolując 46% udziałów.