MERKANDI AUKCJE PAŃKÓW I WSPÓLNICY KRS
0000962908
NIP
5213848981
REGON
381976438

Podsumowanie

aktywa
1,2 mln
przychód
6,2 mln
zysk
1,7 mln
wartość firmy
11,5 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. DOMANIEWSKA, 37
Kod pocztowy
02-672
Rejestracja
2022-04-01
Rozpoczęcie działalności
2018-12-06
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Strona www
praca.merkandi.eu
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Merkandi aukcje pańków i wspólnic osiągnęła 6 233 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 233 735 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 491 402 zł.
Zysk netto wyniósł 1 742 333 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 630 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 233 735 zł w 2022 roku.
• 5 756 274 zł w 2021 roku.
• 4 971 929 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -267 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 742 333 zł w 2022 roku.
• 1 639 565 zł w 2021 roku.
• 2 278 105 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Merkandi aukcje pańków i wspólnic wynosi 11 464 315 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 339 159 zł a 24 392 662 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -800 375 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 464 315 zł w 2022 roku.
• 10 517 701 zł w 2021 roku.
• 13 065 064 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Merkandi aukcje pańków i wspólnic wyniosła 1 208 447 zł.
a
ktywa trwałe to 74 139 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 134 308 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 208 447 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 452 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 756 235 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 208 447 zł w 2022 roku.
• 975 748 zł w 2021 roku.
• 1 063 399 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 144%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 385%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Merkandi aukcje pańków i wspólnic wyniosły 756 235 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 208 447 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 271 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 756 235 zł w 2022 roku
• 813 183 zł w 2021 roku
• 212 700 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Merkandi aukcje pańków i wspólnic wykazała przychody na poziomie 6 233 735 zł.
Organizacja zarobiła 2 052 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 310 018 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 742 333 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 155 009 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 310 018 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Merkandi aukcje pańków i wspólnic wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.09%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki