DE LAGE LANDEN LEASING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000042351
NIP
5261442366
REGON
012149282

Podsumowanie

aktywa
1,1 mln
przychód
137 tys.
zysk
6 tys.
wartość firmy
229 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. INFLANCKA, 4A
Kod pocztowy
00-189
Rejestracja
2001-09-10
Rozpoczęcie działalności
1996-09-26
Kapitał zakładowy
74594000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.dllgroup.com/pl/pl-pl
Email
info.poland@dllgroup.com
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: DE LAGE LANDEN LEASING POLSKA (DLL) to wiodący światowy partner finansowy, ...
W skrócie
  • Partner finansowy dla producentów i dystrybutorów sprzętu i technologii
  • Komercyjne, detaliczne i używanego sprzętu finansowanie
  • Rozwiązania cyfrowe, leasing wartości rynkowej, ochrona majątku
  • Obsługa różnych branż: rolnictwo, czysta energia, budownictwo, zdrowie, transport

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja De lage landen leasing polska osiągnęła 136 565 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 136 167 zł. Pozostałe przychody to 398 zł.
Całkowite koszty wyniosły 129 955 zł.
Zysk netto wyniósł 6213 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 136 565 zł w 2022 roku.
• 93 646 zł w 2021 roku.
• 97 285 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6213 zł w 2022 roku.
• 7651 zł w 2021 roku.
• 8025 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji De lage landen leasing polska wynosi 229 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 62 127 zł a 605 312 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 229 390 zł w 2022 roku.
• 201 870 zł w 2021 roku.
• 200 056 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów De lage landen leasing polska wyniosła 1 074 610 zł.
a
ktywa trwałe to 652 403 zł.
a
ktywa obrotowe to 422 207 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 074 610 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 151 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 923 282 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -33 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 074 610 zł w 2022 roku.
• 1 200 600 zł w 2021 roku.
• 1 232 084 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania De lage landen leasing polska wyniosły 923 282 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 074 610 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 923 282 zł w 2022 roku
• 1 055 484 zł w 2021 roku
• 1 094 620 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja De lage landen leasing polska wykazała przychody na poziomie 136 565 zł.
Organizacja zarobiła 12 190 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5977 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6213 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 564 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5977 zł w 2022 roku
• 2379 zł w 2021 roku
• 3482 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja De lage landen leasing polska wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.005%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DE LAGE LANDEN LEASING POLSKA