"PAWEŁ KARPIŃSKI PRODUCTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000026541

NIP

5341000363

REGON

010685071

aktywa

94 tys.

przychód

129 tys.

zysk netto

41 tys.

wartość firmy

320 tys.

Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
PODKOWA LEŚNA
Adres
JODŁOWA, 20
Kod pocztowy
05-807
Rejestracja
2001-07-11
Rozpoczęcie działalności
1994-06-14
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki

Organizacja "paweł karpiński production" osiągnęła 128 812 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 128 800 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 87 419 zł.
Zysk netto wyniósł 41 381 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 128 812 zł w 2022 roku.
• 132 201 zł w 2021 roku.
• 88 860 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 381 zł w 2022 roku.
• 63 216 zł w 2021 roku.
• 14 747 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji "paweł karpiński production" wynosi 319 933 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 68 536 zł a 579 331 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 319 933 zł w 2022 roku.
• 425 910 zł w 2021 roku.
• 179 221 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "paweł karpiński production" wyniosła 94 383 zł.
a
ktywa obrotowe to 94 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 383 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 91 381 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3002 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 383 zł w 2022 roku.
• 119 907 zł w 2021 roku.
• 83 065 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "paweł karpiński production" wyniosły 3002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 383 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3002 zł w 2022 roku
• 6690 zł w 2021 roku
• 1739 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "paweł karpiński production" wykazała przychody na poziomie 128 812 zł.
Organizacja zarobiła 45 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4093 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -986 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4093 zł w 2022 roku
• 6252 zł w 2021 roku
• 1459 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja "paweł karpiński production" wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00302%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.00 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Karpiński Paweł posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.05.2017 jest Karpiński Paweł kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2002 do 11.05.2017 był Karpiński Paweł kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 11.07.2001 do 28.11.2002 najwięcej udziałów posiadał Karpiński Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.