AWP MULTIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000879174
NIP
7642703729
REGON
387962986

Podsumowanie

aktywa
115 tys.
przychód
246 tys.
zysk
4 tys.
wartość firmy
237 tys.
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
UJŚCIE
Adres
UL. STRZELECKA, 9
Kod pocztowy
64-850
Rejestracja
2021-01-19
Rozpoczęcie działalności
2021-01-19
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Awp multimedia osiągnęła 245 845 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 245 843 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 242 139 zł.
Zysk netto wyniósł 3704 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 81 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 245 845 zł w 2023 roku.
• 228 740 zł w 2022 roku.
• 135 301 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3704 zł w 2023 roku.
• 50 938 zł w 2022 roku.
• 18 364 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Awp multimedia wynosi 237 218 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 37 043 zł a 614 611 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 79 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 237 218 zł w 2023 roku.
• 411 972 zł w 2022 roku.
• 181 179 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Awp multimedia wyniosła 115 013 zł.
a
ktywa obrotowe to 115 013 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 013 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 78 006 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 007 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 013 zł w 2023 roku.
• 92 558 zł w 2022 roku.
• 31 050 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Awp multimedia wyniosły 37 007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 013 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 007 zł w 2023 roku
• 18 256 zł w 2022 roku
• 7686 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Awp multimedia wykazała przychody na poziomie 245 845 zł.
Organizacja zarobiła 5319 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1615 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3704 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 538 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1615 zł w 2023 roku
• 5106 zł w 2022 roku
• 2682 zł w 2021 roku

Organizacja Awp multimedia wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Parchimowicz Adrian posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Szymczak Weronika posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Parchimowicz Adam posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.