FIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000440238
NIP
6790025640
REGON
350253750

Podsumowanie

aktywa
79,3 mln
przychód
235,1 mln
zysk
367 tys.
wartość firmy
168,8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
ZAKOPIAŃSKA, 58
Kod pocztowy
30-418
Rejestracja
2012-11-15
Rozpoczęcie działalności
1992-03-10
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE LUB PROKURENTOWI SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Firma handlowa max-fliz osiągnęła 235 128 104 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 235 093 955 zł. Pozostałe przychody to 34 149 zł.
Całkowite koszty wyniosły 234 727 031 zł.
Zysk netto wyniósł 366 924 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 780 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 235 128 104 zł w 2022 roku.
• 203 590 329 zł w 2021 roku.
• 159 484 960 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -400 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 366 924 zł w 2022 roku.
• 1 999 307 zł w 2021 roku.
• 2 164 113 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma handlowa max-fliz wynosi 168 807 674 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 669 236 zł a 587 820 260 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 025 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 168 807 674 zł w 2022 roku.
• 155 614 220 zł w 2021 roku.
• 126 395 671 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Firma handlowa max-fliz wyniosła 79 315 954 zł.
a
ktywa trwałe to 10 079 807 zł.
a
ktywa obrotowe to 69 236 147 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 315 954 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 117 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 198 740 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 987 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 315 954 zł w 2022 roku.
• 73 586 903 zł w 2021 roku.
• 62 159 715 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Firma handlowa max-fliz wyniosły 65 198 740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 315 954 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 178 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 198 740 zł w 2022 roku
• 57 733 430 zł w 2021 roku
• 46 938 499 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Firma handlowa max-fliz wykazała przychody na poziomie 235 128 104 zł.
Organizacja zarobiła 1 292 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 925 647 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 366 924 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 72% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 925 647 zł w 2022 roku
• 557 524 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Firma handlowa max-fliz wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki